Írásbeli kérdés E-012073/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. Dánia energiapolitikája