C-158/15. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2016. június 9-i ítélete (a Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV kontra Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (Előzetes döntéshozatal — Levegőszennyezés — Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszere — 2003/87/EK irányelv — A „létesítmény” fogalma — Tüzelőanyag-tároló felvétele — 601/2012/EU rendelet — A „létesítményből kivitt tüzelőanyag” fogalma)