Kawża C-529/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-1 ta’ Ġunju 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof – l-Awstrija) – Proċedura mressqa minn Gert Folk (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Responsabbiltà ambjentali — Direttiva 2004/35/KE — Artikolu 17 — Applikabbiltà ratione temporis — Operazzjoni ta’ impjant idroelettriku li beda jopera qabel l-iskadenza tat-terminu għat-traspożizzjoni ta’ din id-direttiva — Punt 1(b) tal-Artikolu 2 — Kunċett ta’ “danni ambjentali” — Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi kull dannu kopert minn awtorizzazzjoni — Artikolu 12(1) — Aċċess għall-ġustizzja fil-qasam tad-dritt ambjentali — Locus standi — Direttiva 2000/60/KE — Artikolu 4(7) — Effett dirett)