Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 986/2012 z  22. októbra 2012 , ktorým sa spresňuje rozsah pôsobnosti konečného antidumpingového cla uloženého nariadením (ES) č. 383/2009 na dovoz určitých PSC drôtov a splietaných laniek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike