2012 m. spalio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 986/2012, kuriuo patikslinama galutinių antidempingo muitų, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 383/2009 tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės iš anksto įtemptojo gelžbetonio vieloms ir pluoštams, taikymo sritis