Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 986/2012, 22. oktoober 2012 , millega selgitatakse teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit legeerimata terasest eel- ja järelpingestatud traatide ja trossikeede impordi suhtes määrusega (EÜ) nr 383/2009 kehtestatud lõplike dumpinguvastaste tollimaksude kohaldamisala