Nõukogu 17. veebruari 2020. aasta otsuse (ÜVJP) 2020/215 (millega muudetakse otsust 2011/101/ÜVJP Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete kohta) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 45, 18. veebruar 2020)