Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2020/215 af 17. februar 2020 om ændring af afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (Den Europæiske Unions Tidende L 45 af 18. februar 2020)