2013/677/EU: A Tanács végrehajtási határozata ( 2013. november 15. ) Luxemburgnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 285. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére való felhatalmazásáról