Verordening (EEG) nr. 3148/88 van de Commissie van 13 oktober 1988 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië