Kommissionens forordning (EØF) nr. 3148/88 af 13. oktober 1988 om genindførelse af opkrævningen af told, der gælder i henseende til tredjelande, for visse varer med oprindelse i Jugoslavien