Věc C-133/20: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 30. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – European Pallet Association eV v. PHZ BV