Kommissionens forordning (EØF) nr. 629/84 af 9. marts 1984 om genindførelse af opkrævning af told for bestemt læder af kvæghuder, henhørende under pos. 41.02 ex C og med oprindelse i Indien, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3569/83