2010/323/: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 10 ta’ Ġunju 2010 li jagħti deroga mir-Regolament ta’ implimentazzjoni (KE) Nru 1165/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna l-istatistika dwar il-bhejjem u l-laħam fir-rigward tal-Bulgarija u l-Ġermanja (notifikata bid-dokument numru C(2010) 3617)