Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/405 tas-16 ta’ Marzu 2020 li jispeċifika l-arranġamenti għar-rapporti tal-kwalità li jridu jiġu trażmessi skont ir-Regolament (UE) 2018/1091 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika integrata tal-azjendi agrikoli u l-kontenut tagħhom (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)