Neuvoston päätös (EU) 2021/812, annettu 10 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa kauppaan liittyvien kysymysten kokoonpanossa olevassa assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta Georgian hallituksen hyväksymää julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi laadittua kattavaa etenemissuunnitelmaa koskevaan myönteiseen lausuntoon ja kyseisen assosiaatiosopimuksen liitteessä XVI-B vahvistetun 1. vaiheen päätökseen saattamisen tunnustamisesta