Zaak C-707/17: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 12 juli 2018 — (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rayonen sad Svilengrad — Bulgarije) — Strafzaak tegen Daniela Pinzaru, Robert-Andrei Cirstinoiu (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Controle van liquide middelen die de Europese Unie binnenkomen of verlaten — Verordening (EG) nr. 1889/2005 — Niet-nakoming van de aangifteplicht — Door het nationale recht bepaalde sancties — Confiscatie van het niet-aangegeven bedrag ten gunste van de Staat — Vrijheidsstraf — Geldboete die dubbel zo hoog is als het bedrag van het voorwerp van de inbreuk — Evenredigheid)