Predmet C-707/17: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 12. srpnja 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rayonen sad Svilengrad – Bugarska) – Kazneni postupak protiv Daniele Pinzaru i Roberta-Andreia Cirstinoiua (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Kontrola unošenja ili iznošenja gotovine iz Europske unije — Uredba (EZ) br. 1889/2005 — Kršenja obveze prijavljivanja — Sankcije predviđene nacionalnim pravom — Mjera zapljene neprijavljenog iznosa u korist države — Sankcija oduzimanja slobode — Novčana kazna određena u dvostrukom iznosu predmeta povrede — Proporcionalnost)