T-744/18. sz. ügy: A Törvényszék 2019. szeptember 10-i ítélete – Oakley kontra EUIPO – Xuebo Ye (Egy szaggatott ellipszis ábrázolása) („Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Egy szaggatott ellipszist ábrázoló európai uniós ábrás védjegy bejelentése – Egy ellipszist ábrázoló, korábbi európai uniós ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)