Lieta C-774/19: Tiesas (sestā palāta) 2020. gada 10. decembra spriedums (Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A. B., B. B./Personal Exchange International Limited (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Regula (EK) Nr. 44/2001 – 15. panta 1. punkts – Jurisdikcija patērētāju līgumu jomā – Jēdziens “patērētājs” – Starp fizisku personu un azartspēļu rīkotāju tiešsaistē noslēgts pokera spēļu līgums – Ar tiešsaistes pokera spēlēm iztiku pelnoša fiziska persona – Šīs personas zināšanas – Darbības regularitāte)