C-337/12. P. – C-340/12. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (hetedik tanács) 2014. március 6-i ítélete – Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S kontra Yoshida Metal Industry Co. Ltd, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Fekete pöttyökkel borított felületből álló megjelölések lajstromozása — Törlés — 40/94/EK rendelet — A 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja — A bizonyítékok elferdítése)