A Bizottság (EU) 2019/768 végrehajtási határozata (2019. május 8.) az Integrált Strukturális Biológia – Európai Kutatási Infrastruktúra-konzorcium (Instruct-ERIC) alapszabálya 3. cikkének az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt történő módosításáról (az értesítés a C(2019) 3354. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg.)