Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice