Zaak 52/76: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij beschikking van de Pretura di Cittadella van 27 april 1976 in het geding L. Benedetti en de Firma Munari