Věc T-782/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – St Schrader Holding Company UK v. Komise