Verordening (EEG) nr. 490/74 van de Commissie van 28 februari 1974 tot vaststelling van de premies waarmede de heffingen voor rijst en breukrijst worden verhoogd