Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija#SEPTINTOJI DALIS - BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS#342 straipsnis#(EB sutarties ex 290 straipsnis)