Výmenný kurz eura (Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.) 21. decembra 2020 2020/C 444/02