Euro maiņas kurss (Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.) 2020. gada 21. decembris 2020/C 444/02