Euro kursas (Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.) 2020 m. gruodžio 21 d. 2020/C 444/02