Helyesbítés a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 186., 2019. július 11.)