Pisno vprašanje P-4409/09 vlaga Bart Staes (Verts/ALE) za Komisijo. Preglednost terminskih poslov na evropskih blagovnih borzah – mednarodni trg kakava