C-769/18. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2020. március 12-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle kontra SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale (Előzetes döntéshozatal – Migráns munkavállalók szociális biztonsága – 883/2004/EK rendelet – Az 5. cikk b) pontja – Emelt összegű öregségi nyugdíj – Valamely más tagállamban folyósított, fogyatékos gyermek nevelése után járó nevelési támogatás figyelembevétele – A tények azonos kezelésének elve)