Odluka (EU) 2020/1874 Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o zaključenju računovodstvene dokumentacije Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (prije 11. rujna 2018.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa) za financijsku godinu 2018.