SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU Tehnična prilagoditev finančnega okvira za leto 2016 v skladu z gibanjem BND (Člen 6 Uredbe Sveta št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020)$