OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Technické úpravy finančného rámca na rok 2016 v súlade s vývojom HND (Článok 6 nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020)$