KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI 2016 m. finansinės programos techninis patikslinimas pagal BNP pokyčius (Tarybos reglamento Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 6 straipsnis)$