Írásbeli kérdés E-5076/08 előterjesztette: Bart Staes (Verts/ALE) a Bizottsághoz. A Közösség, a tagállamok és a Philip Morris között létrejött megállapodás következményeiről szóló P6_TA(2007)0432 állásfoglalás nyomon követése