Decizia (UE) 2019/1570 a Consiliului din 16 septembrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF)