Decyzja Rady (UE) 2019/1570 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Rybołówstwa na Środkowo-Wschodnim Atlantyku (CECAF)