Besluit (EU) 2019/1570 van de Raad van 16 september 2019 betreffende het namens de Europese Unie in de Visserijcommissie voor het centraal-oostelijk deel van de Atlantische Oceaan (Cecaf) in te nemen standpunt