Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. júna 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou v rámci rokovaní podľa článku XXVIII dohody GATT 1994 o zmene švajčiarskych koncesií WTO pre ochutené mäso (12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))