Skriftlig fråga E-2860/10 från Georgios Papanikolaou (PPE) till kommissionen. Barns extrema reaktioner på grund av tillvänjning till dataspel