Дело C-736/18 P: Решение на Съда (десети състав) от 23 април 2020 г. — Gugler France/Alexander Gugler, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Фигуративна марка, съдържаща словния елемент „GUGLER“ — Искане за обявяване на недействителност, подадено от Gugler France SA — Икономическа връзка между подателя на искането и притежателя на спорната марка — Липса на вероятност от объркване)