Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1831 al Comisiei din 14 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene