A Tanács (EU) 2017/738 irányelve (2017. március 27.) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az ólom tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )