Asia C-521/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 28.10.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Italia) – Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl ja YW v. Poste Tutela SpA (Ennakkoratkaisupyyntö – Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alan hankinnat – Direktiivi 2014/25/EU – 13 artikla – Postipalvelujen tarjoamiseen liittyvät toiminnot – Hankintayksiköt – Julkiset yritykset – Tutkittavaksi ottaminen)