Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1970 оd 11. prosinca 2018. o izmjeni i produljenju Provedbene odluke (EU) 2016/412 kojom se državama članicama dopušta privremeno odstupanje od određenih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu drva jasena podrijetlom iz Kanade ili prerađenog u Kanadi (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8240)