Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1970 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění a prodlužuje platnost prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/412, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející z Kanady nebo zpracované v Kanadě (oznámeno pod číslem C(2018) 8240)