Ilmoitus alueista, joilla hiilivetyjen etsintää ja hyödyntämistä koskevia lupia voidaan myöntää 2020/C 70/02